Małżeństwo

narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zawarciem ślubu.
Zabierają ze sobą następujące dokumenty:
  1. Dowód osobisty
  2. Świadectwo chrztu do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu
  3. Dokument ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  4. Zaświadczenia z USC 3 sztuk
  5. Indeks katechizacji bądź świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w poniedziałki w godz. 18.00 - 19.00.